fbpx

Blog

Gry i zabawy w kreatywnej pracy z dzieckiem

W ostatnim wpisie czytaliście o tym, czym jest kreatywność i jaką rolę pełni w pracy z dziećmi. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy artykuł to odpowiedź na pytanie – jakie gry i zabawy możesz zaproponować dzieciom w duchu kreatywnego myślenia?

Wzbudzić w dziecku zainteresowanie i podtrzymać jego uwagę to nie lada wyzwanie. Jako nauczyciele czy opiekunowie staramy się przekazać naszym podopiecznym wartości, reguły oraz wiedzę, które przygotowują ich do życia w społeczeństwie. Wiedząc, że nic nie ma takiej mocy jak motywacja wewnętrzna staramy się, by sposób pracy z dzieckiem był na tyle interesujący, że mali odkrywcy sami będą wykazywali chęć do zgłębiania tajników przekazywanych przez nas w procesie wychowania i edukacji treści.

Blog

Gry i zabawy w kreatywnej pracy z dzieckiem

W ostatnim wpisie czytaliście o tym, czym jest kreatywność i jaką rolę pełni w pracy z dziećmi. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy artykuł to odpowiedź na pytanie – jakie gry i zabawy możesz zaproponować dzieciom w duchu kreatywnego myślenia?

Wzbudzić w dziecku zainteresowanie i podtrzymać jego uwagę to nie lada wyzwanie. Jako nauczyciele czy opiekunowie staramy się przekazać naszym podopiecznym wartości, reguły oraz wiedzę, które przygotowują ich do życia w społeczeństwie. Wiedząc, że nic nie ma takiej mocy jak motywacja wewnętrzna staramy się, by sposób pracy z dzieckiem był na tyle interesujący, że mali odkrywcy sami będą wykazywali chęć do zgłębiania tajników przekazywanych przez nas w procesie wychowania i edukacji treści.

Kreatywność w pracy z dziećmi

Dzieci to niezwykła grupa odbiorców. Rozwijają się wielozmysłowo – poprzez poznawanie i eksplorację. Z natury są kreatywne i myślą nieszablonowo, a my dorośli niejednokrotnie musimy nagłowić się, by wzbudzić w nich zainteresowanie.

Rozwój dziecka 02/11/2021

Empatia u dziecka. Dlaczego warto wspierać jej rozwój?

Najprościej mówiąc empatia to zdolność współodczuwania. Dzięki empatii jesteśmy w stanie odczytać i zrozumieć emocje oraz potrzeby drugiego człowieka. Pozwala nam to na dopasowanie swoich zachowań do konkretnych przeżyć osoby, z którą pozostajemy w relacji.

Dorosły, który uczy przez zabawę. Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci.

Człowiek jest istotą społeczną. Od początku swojego życia funkcjonuje w otoczeniu bodźców społecznych, tj. głos czy uśmiech opiekuna, które stanowią początek naturalnego rozwoju umiejętności społecznych dziecka. Z biegiem lat, w procesie socjalizacji dziecko poszerza swój repertuar zachowań i wykształca coraz to nowe sposoby funkcjonowania w sferze interpersonalnej.

Rozwój dziecka 05/10/2021

Jak pracować nad normami społecznymi?

Pojęcie normy społecznej tłumaczone jest wielorako. To, co wydaje się najistotniejsze w charakterystyce normy społecznej, to jej wpływ na zachowanie. Norma stanowi wzorzec postepowania przyjęty w danej grupie i reguluje funkcjonowanie jednostki, która z zasady zobowiązana jest jej przestrzegać. Stosowanie się do norm przyjętych w danym środowisku jest wyrazem osobistej przynależności oraz poszanowania jej członków. Przykładem normy społecznej może być przywitanie na dzień dobry czy ustąpienie miejsca starszej osobie w autobusie.

Metody pracy 21/09/2021

Trudne emocje – co oznacza bycie rodzicem w czasie pandemii?

Rodzicielstwo niezależnie od okoliczności stanowi duże wyzwanie. Nagle jako rodzice, stajemy się odpowiedzialni za istotę, której bezpieczeństwo i komfort zależy od nas. To czas pełen wyzwań, których zwieńczeniem jest możliwość obserwowania rozwoju naszych podopiecznych. Jako rodzice od dnia narodzin dbamy, by dziecko doświadczało miłości i ciepła oraz staramy się zapewnić mu jak najlepsze warunki do poznawania świata i otaczającej rzeczywistości.

Rozwój dziecka 07/09/2021

Dzieci i młodzież w czasie pandemii, czyli kim jest nowe pokolenie Q?

Bez wątpienia, trwająca od ponad roku pandemia i związana z nią czasowa izolacja wywarła ogromny wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Mówi się, że w największym stopniu negatywny wpływ kwarantanny widoczny jest wśród dzieci i młodzieży. Statystyki pokazują, jak wiele potrzeb młodych ludzi zostało zaburzonych w wyniku czasowego odizolowania od rówieśników czy nałożonych z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa ograniczeń.

Relacje w edukacji. Dlaczego ważne jest nawiązywanie dobrych relacji z uczniami?

Nie sposób jest mówić o prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych bez wspominania relacji nauczyciel-uczeń. Pozytywne relacje w szkole są podstawą, która gwarantuje sukces w procesie wychowawczym na płaszczyźnie edukacji szkolnej. Dobrze rozwinięta relacja z uczniem może stanowić punkt wyjścia do zaspokajania podstawowych potrzeb naszych podopiecznych i prowadzić do pełnego wykorzystania ich potencjału.

Jak stworzyć plan współpracy z rodzicami?

Poświęcasz mnóstwo czasu i wysiłku na pracę ze swoimi uczniami. A potem masz wrażenie, że gdy wracają do domu, rodzice i tak robią swoje. Chociaż przy każdej okazji udzielasz im dobrych rad, nic się nie zmienia. To szalenie frustrujące i pewnie zdarza Ci się zastanawiać, czy współpraca z rodzicami w ogóle ma sens?