Jak stworzyć plan współpracy z rodzicami?

Zdecydowanie ma!Musisz jednak wprowadzić jasne zasady i spójne metody wychowawcze w szkole i w domu. Jak? Ustal plan współpracy z rodzicami. Przyniesie to szybsze rezultaty i da dziecku większe poczucie stabilności. Przekonaj się, że rodzic w szkole może Ci naprawdę pomóc.

Dlaczego współpraca nauczyciela z rodzicami jest ważna?

Przede wszystkim w ten sposób łatwiej wesprzeć dziecko. Przecież zarówno Tobie, jak i rodzicom zależy właśnie na tym. Jednocząc siły, możecie pomóc sobie nawzajem lepiej zrozumieć ucznia i dzięki temu skuteczniej rozwiązywać pojawiające się problemy. Celowe i ujednolicone współdziałanie ułatwi Ci pracę, a rodzicom da poczucie, że mają realny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Każdy zyskuje, prawda?W taki razie, dlaczego relacje rodzic – nauczyciel są takie trudne?Najczęściej powód leży po prostu w niewłaściwej komunikacji. Dlatego, zanim usiądziesz do rozmowy z rodzicami ucznia, zastanów się, co nie pozwala się Wam porozumieć i spróbuj wyjść temu naprzeciw.

Rodzic w szkole – jak budować mosty, zamiast murów?

Współpraca z rodzicami w szkole czy w przedszkolu to jedno z większych wyzwań, przed jakimi staje nauczyciel. Barier komunikacyjnych po obu stronach może być wiele:
 • własne negatywne doświadczenia;
 • codzienne problemy, stres, brak czasu;
 • postawa obronna w odpowiedzi na krytykę;
 • założenie braku dobrej woli drugiej strony;
 • uprzedzenia i negatywne przekonania.
Nie jesteś w stanie wyeliminować ich wszystkich, ale możesz zrobić pierwszy krok w kierunku porozumienia. Pamiętaj, że aby przekonać rodziców do współpracy, inicjatywa powinna należeć właśnie do Ciebie. Jak ją podjąć?
 • Daj szansę. Nie zakładaj, że współpraca będzie trudna. Postaraj się myśleć pozytywnie, a do każdego rodzica podejdź indywidualnie i z wyrozumiałością.
 • Postaw na współpracę, zamiast rywalizacji. Nie chodzi o to, by wytykać rodzicom błędy. Na pewno zareagują defensywnie, ponieważ w ich głowie pojawi się pytanie: czy jestem złą matką? Złym ojcem? Dlatego pokaż jasno, że Twoją intencją jest wspólne działanie dla dobra ucznia.
 • Uznaj rodzica za najlepszego opiekuna dla dziecka. Pamiętaj, że wychowanie odbywa się w domu, rolą pedagoga jest wesprzeć rodziców w tym trudnym zadaniu. Możesz ich edukować, ale nie możesz wyręczyć. Jeżeli czujesz, że rodzice nie są w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków, podejmij działania natury prawnej.
 • Buduj zaufanie. Stwórz atmosferę, w której rodzic nie będzie czuł, że lepiej zataić ile czasu dziecko rzeczywiście spędza przed komputerem. Szczerość jest kluczem do dobrej relacji i rozwiązania problemów wychowawczych.
 • Zadbaj o siebie. Jeśli sama będziesz mniej zestresowana, staniesz się lepszym wsparciem i dla uczniów, i ich rodziców. Dlatego postaw na zdrowy tryb życia, znajdź coś dla siebie poza pracą i aktywnie przeciwdziałaj wypaleniu zawodowemu.
To filary, na których zbudujesz platformę dla dialogu. W takiej atmosferze możecie otwarcie rozmawiać z rodzicami o Waszych oczekiwaniach i ustalić strategię na przyszłość.

Ustal plan współpracy z rodzicami

Powstrzymaj się od udzielania rad. Nie na tym polega wypracowanie wspólnego planu działania. Trudno dojść do porozumienia, gdy jedna strona mówi: „Powinniście Państwo poświęcać dziecku więcej uwagi”, a druga odpowiada: „Nie powinna Pani zadawać tak dużo do domu”.Zamiast tego wykorzystaj swoją pozycję i autorytet, aby nadać spotkaniom z rodzicami właściwy bieg. Przyda Ci się tych 7 prostych zasad:
 1. Przygotuj się do spotkania, zastanów się, co i jak chcesz powiedzieć.
 2. Gdy musisz przekazać rodzicom złe wiadomości, zacznij od podkreślenia pozytywnych cech ucznia.
 3. Wysłuchaj rodziców i okaż im troskę. Postaraj się poznać ich punkt widzenia i zrozumieć motywacje dziecka.
 4. Nie zakładaj, że zawsze masz rację i nie trzymaj się kurczowo utartych schematów. Bądź otwarta na nowe formy współpracy.
 5. W przypadku krytyki spokojnie przeanalizuj zarzuty i odpowiedz na nie rzeczowo.
 6. Bądź szczera i komunikatywna. Wyraźnie mów o swoich oczekiwaniach, tak, aby były zrozumiałe dla rodziców.
 7. Dostrzegaj wszelkie przejawy współpracy ze strony rodziców, podkreśl, jak ważne jest ich zaangażowanie.
Szczera rozmowa pozwoli Wam ustalić, co przynosi najlepsze rezultaty w pracy z dzieckiem, jak je zmotywować, jakie są jego mocne i słabe strony. Spotkania z rodzicami przestaną być przykrym obowiązkiem, a staną się realną pomocą w Twojej pracy.Pamiętaj jednak, że jeżeli nie czujesz się na siłach, aby przeprowadzić trudną rozmowę, zawsze możesz ją odroczyć i poszukać wsparcia. Sami chętnie Ci go udzielimy. Jeżeli masz jakieś pytanie lub wątpliwości, napisz nam o tym komentarzu. Podziel się także z nami swoim sposobami na współpracę z rodzicami. Na pewno będą inspiracją dla innych pedagogów.

Współpraca z rodzicami – klucz do sukcesu

Z każdym rodzicem można się porozumieć i nawiązać przyjemną, owocną współpracę. To trud, który warto podjąć, bo dzięki niemu uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce i stwarzają mniej problemów wychowawczych. Temat współpracy z rodzicami często poruszamy w naszym newsletterze. Jeśli chcesz poznać więcej rad, jak skutecznie się komunikować, zapisz się na naszą listę.