Dla Rad Pedagogicznych

Studio Psychologiczne powstało w 2016 roku po to by wspierać i edukować nauczycieli, psychologów i terapeutów. Od tej pory przeprowadziliśmy ponad 200 szkoleń, w których wzięło udział kilka tysięcy osób. Nasz zespół stanowią wspaniali praktycy oraz zwolennicy budowania relacji w pracy z dziećmi i młodzieżą. Szkolimy w oparciu o wiedzę oraz doświadczenia w pracy dlatego nasze szkolenia skupione są na aspektach praktycznych po to, aby dać Wam to czego najbardziej potrzebujecie.

Wystawiane zaświadczenia są zgodne z § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1045).

Oferta szkoleniowa

Szkolenia mogą odbywać się w formie stacjonarnej na terenie całej Polski bądź online.

Statut

Oficjalny statut akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli

W jaki sposób organizujemy szkolenia online?

Realizujemy szkolenia przez Clickmeeting, w kwestiach technicznych placówki nie muszą się niczym zajmować!

W ramach szkoleń uczestnicy otrzymają od nas komplet materiałów szkoleniowych.

Priorytety w obszarze dydaktycznym

Inspirowanie nauczycieli do kreatywnego rozwoju Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz umiejętności uczenia się, Aktywizowanie i motywowanie środowiska oświatowego Wprowadzanie systemu wymiany doświadczeń w ramach superwizji dla trójmiejskich nauczycieli Praca w sieci

Priorytety w obszarze współpracy ze środowiskiem

Inspirowanie nauczycieli do kreatywnego rozwoju Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz umiejętności uczenia się, Aktywizowanie i motywowanie środowiska oświatowego Wprowadzanie systemu wymiany doświadczeń w ramach superwizji dla trójmiejskich nauczycieli Praca w sieci

Cele strategiczne placówki

Edukacja

Opracowywanie i realizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów dopasowanych do bieżących potrzeb nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

Relacja

Budowanie sieci kontaktów oraz poszerzenie zakresu form współpracy zarówno na obszarze województwa pomorskiego jak i całego kraju.

Postęp

Efektywne zarządzanie zapewniające rozwój placówki.