fbpx

O firmie

Zwiększamy kompetencje polskich nauczycieli, psychologów i terapeutów.

Studio Psychologiczne powstało w 2016 roku po to by wspierać i edukować nauczycieli, psychologów i terapeutów. Od tej pory przeprowadziliśmy ponad 200 szkoleń, w których wzięło udział kilka tysięcy osób. Nasz zespół stanowią wspaniali praktycy oraz zwolennicy budowania relacji w pracy z dziećmi i młodzieżą. Szkolimy w oparciu o wiedzę oraz doświadczenia w pracy dlatego nasze szkolenia skupione są na aspektach praktycznych po to, aby dać Wam to czego najbardziej potrzebujecie.

Dlaczego my?

Naszą misją jest podnoszenie kompetencji i wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych specjalistów pracujących z dziećmi. Dlatego przygotowujemy szkolenia, które są jak najbardziej praktyczne i użyteczne dla uczestników. Stwarzamy również okazję do wymiany doświadczeń oraz konsultacji dotyczących różnych trudnych sytuacji terapeutycznych.

Liczba wszystkich szkoleń

240

Liczba przeszkolonych osób

4,078

Doświadczenie

5 lat

Lista naszych autorów

Osoba prowadząca

Mgr Aleksandra Kwaśniewska

absolwentka dwustopniowych studiów logopedycznych współprowadzonych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalizacja – neurologopedia. W Poradni zajmuje się diagnozą zaburzeń mowy, pracuje z dziećmi z dyslalią, afazją, opóźniającym się rozwojem mowy, niepłynnością mowy, autyzmem, z wadą rozszczepową i niedosłuchem.

Osoba prowadząca

Dr Adriana Kloskowska

Nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta integracji sensorycznej, wykładowca akademicki, doradca zawodowy i coach kariery. Właściciel i szkoleniowiec w Impuls do Rozwoju, mówca motywacyjny, autorka materiałów i programów szkoleniowych dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, projektów rozwojowych i artykułów. Redaktor naczelna Kwartalnika Integracja Sensoryczna, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje edukację opartą na wiedzy nt. naturalnych dźwigni umysłu, prowadzi na FB stronę Impuls do rozwoju edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli, autorka bloga na stronie www.adrianakloskowska.pl.

Osoba prowadząca

Dr Agata Hejmowska

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta TSR, trener TUS. Ukończyła kończyła m. in. studia podyplomowe na kierunku „Psychologia kliniczna”, podstawowy kurs zakresu psychotraumatologii, III stopniowy kurs terapii behawioralnej, a także kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i w tym nurcie pracuje najczęściej. Na co dzień pracuje w szkole z dziećmi i młodzieżą, również z różnymi typami niepełnosprawności. Posiada również doświadczenie w terapii osób autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, chorobami przewlekłymi oraz zaburzeniami psychicznymi.

Osoba prowadząca

Mgr Aleksandra Car

Psycholog, trener TUS, terapeuta ręki. Ukończyła szkolenia “Arteterapia - zmysłami w emocje” i “Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej” oraz “Trener grafomotoryki”. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadzi zajęcia TUS, terapię psychologiczną i terapię ręki. Na co dzień towarzyszy także dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi jako terapeuta i nauczyciel wspomagający w przedszkolu.

Osoba prowadząca

Mgr Anna Blokus-Szkodzińska

Pedagog, oligofrenopedagog, trener TUS. Pasjonatka opowiadania bajek i bajkoterapii, prowadzi przedszkole, w którym czaruje dzieci swoimi opowieściami, które potrafią leczyć, uczyć i inspirować.

Osoba prowadząca

Mgr Dorota Bentkowska

Psycholog, socjoterapeuta, trener TUS, terapeuta ręki. Ukończyła wiele szkoleń przygotowujących ją do pracy z dziećmi m.in. III kurs terapii behawioralnej, „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”, „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”. Autorka książek „Wspólna przygoda. Zestaw do prowadzenia umiejętności społecznych” oraz „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży Przewodnik dla terapeutów” a także sklepu www.pomocetus.pl. Prowadzi punkt terapeutyczny „Błękitna Chatka”, pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadzi zajęcia TUS, terapię psychologiczną oraz terapię ręki.

Osoba prowadząca

Mgr Elżbieta Ceklarz

Psycholog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta ręki. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Kids’ Skills – Dam radę! oraz kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment. Pracuje jako diagnosta i terapeuta z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi terapię psychologiczną, pedagogiczną i terapię ręki. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi.

Osoba prowadząca

Mgr Jacek Gach

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany, socjoterapeuta, trener TUS. Od 14 lat pracuje w szkole integracyjnej oraz domu dziecka, zajmuje się wsparciem dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi w tym z autyzmem, FASD i niepełnosprawnością sprzężoną.

Osoba prowadząca

Mgr Joanna Węglarz

Dyrektor NPDN Studio Psychologiczne, psycholog, specjalista psychologii klinicznej, wykładowca akademicki, trener, terapeuta EMDR. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: „Psychologia kliniczna” na AMG w Gdańsku, „Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna” na UMCS w Lublinie oraz „Organizacja i zarządzanie oświatą” na Uczelni Lingwistyczo-Technicznej w Świeciu. Stale rozwija swoje kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach takich jak m.in.: „Kurs podstaw psychoterapii – Elementarz psychoterapeuty”, „Dysleksja Rozwojowa”, „Elementarz psychoterapeuty”, „Podstawy wiedzy o neurorozwoju” „Diagnostyka FASD” , „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci,” „Więź jako czynnik chroniący rozwój”, „Integracja odruchów dynamicznych i proksymalnych”, „Terapia Taktylna”, „ESDM stopień 1”, EMDR - 1 i 2 stopień, „Kurs Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach”. Jest autorką wielu programów szkoleniowych oraz współautorką 3 książek „Mruczący Kotek. Zajęcia relaksacyjne dla przedszkolaków”, „Wspólna przygoda. Zestaw do prowadzenia umiejętności społecznych” oraz „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży Przewodnik dla terapeutów”.

Osoba prowadząca

Mgr Krzysztof Durnaś

dyrektor szkoły, coach, trener, mediator, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Edukacji fizycznej i zdrowotnej, Informatyki z elementami e-learningu, Zarządzania oświatą oraz dla Liderów oświaty w Collegium Civitas w Warszawie. Autor szkoleń dla nauczycieli z zakresu współpracy z rodzicami, coachingu w szkole, oceniania kształtującego i mediacji rówieśniczej. Szkolenia prowadził w Polsce oraz na Ukrainie, Białorusi i w Egipcie. Otrzymał dwukrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi i Kuratora Oświaty. W ramach ruchu innowacyjnego otrzymał tytuł Lidera w edukacji oraz Kreatora Innowacji.

Osoba prowadząca

Dr Marcin Szulc Prof. UG

nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, przestępczość nieletnich, mobbing i cyberzagrożenia, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy rozwojowe okresu dorastania. Prowadzi spotkania edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. Nauczyciel Roku 2011, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Ambasador Kampanii Białej Wstążki, uhonorowany tytułem Przyjaciela ZSO nr 2 w Gdańsku. Członek Rady Programowej Instytutu Psychologii UG. Redaktor w kwartalnikach naukowych: CURRENT ISSUE OF PERSONALITY PSYCHOLOGY oraz MISCELLANEA ANTHROPOLOGICA ET SOCIOLOGICA

Osoba prowadząca

Mgr Tomasz Bilicki

Pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland). Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Jest koordynatorem Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START, Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz dyrektorem akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Innopolis w Łodzi. Członek dwóch amerykańskich organizacji branżowych: International Critical Incident Stress Foundation oraz Association for Middle Level Education. Jest także nauczycielem – uczy wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 35 na łódzkich Bałutach.

  Porozmawiaj z nami o szkoleniu

  Skontaktuj się z nami, jeżeli masz jakieś pytania.

  Skontaktuj się z nami bezpośrednio

  Weronika Chruścińska

  Asystent ds. szkoleń

  w.chruscinska@studiopsychologiczne.com