mity na temat autyzmu

Mity na temat autyzmu  

Autyzm przez wiele lat definiowany był mitami i nieprawdziwymi przekonaniami. Rozwój nauki, a co za tym idzie nowoczesne spojrzenie na spektrum autyzmu jako zaburzenie neurorozwojowe pomogło zrozumieć i usystematyzować wiedzę na temat. Mimo to wiele osób powtarza krzywdzące stwierdzenia dotyczące tego zaburzenia, dlatego w tym artykule przedstawimy najczęściej powtarzane mity związane z autyzmem.  

Autyzm to nie choroba 

W przeszłości autyzm często był mylony z różnymi chorobami psychicznymi, co przyczyniło się do przekonania, że można go leczyć. Obecnie jednak wiadomo, że to zaburzenie neurorozwojowe — nieco inny wariant rozwoju mózgu, a nie coś, co można zlikwidować za pomocą terapii leczących. Osoby z autyzmem potrzebują przede wszystkim wsparcia i dostosowań środowiskowych, które pomogą im lepiej funkcjonować w życiu codziennym.  

Mitem jest także przekonanie, że terapie mogą wyleczyć autyzm. Jest to błąd, który może prowadzić do frustracji i nieszczęścia u osób z autyzmem, które starają się zmienić i są zmuszane do ukrywania swoich naturalnych cech. Terapie powinny raczej koncentrować się na dostosowaniu środowiska do potrzeb danej osoby i wspieraniu jej w rozwijaniu własnego potencjału, zamiast próbować zmienić jej fundamentalną naturę.  

Czy autyzm dotyczy głównie chłopców? 

Kolejny mit dotyczy przekonania, że autyzm dotyczy głównie chłopców. W przeszłości statystyki wskazywały na znacznie większą częstość występowania autyzmu u płci męskiej niż u dziewcząt. Okazuje się jednak — zgodnie z obecnymi badaniami — że autyzm występuje u obu płci, choć u dziewcząt może być mniej zauważalny. Dziewczynki często bardziej maskują swoje objawy, co utrudnia diagnozę.  

Narzędzia diagnostyczne początkowo skupiały się głównie na badaniu chłopców z autyzmem, zaniedbując tym samym dziewczęta. Pionierzy badań często koncentrowali się na młodzieży płci męskiej, co wpłynęło na zniekształcenie obrazu o tym zaburzeniu neurorozwojowym. Badacze zaczynają jednak bardziej zwracać uwagę na różnice w przejawach autyzmu u dziewcząt i tworzyć właściwe narzędzia diagnostyczne.  

mity na temat autyzmu

Mit o emocjach – czy osoby z autyzmem odczuwają emocje? 

Jednym z częściej słyszanych i powtarzanych mitów jest przekonanie, że osoby z autyzmem nie odczuwają emocji. To może wynikać z trudności w wyrażaniu uczuć, zwłaszcza w kontekście społecznym. Osoby z autyzmem mogą mieć problemy z tzw. poznawczą teorią umysłu, czyli wyobrażeniem sobie, co w danej sytuacji może czuć jakaś osoba, co sprawia, że mają trudności w zrozumieniu uczuć innych.  

Choć osoby z autyzmem mogą mieć trudności w wyrażaniu emocji, są często bardzo wrażliwe i mogą głęboko przeżywać różne sytuacje. Wrażliwy układ nerwowy może jednak sprawić, że trudniej jest im wyrazić swoje emocje w sposób społecznie pożądany.  

Różnice w spektrum autyzmu u dziewcząt 

Warto wspomnieć o tym, że spektrum autyzmu u dziewcząt może być mniej zauważalne. Zgodnie z badaniami naukowców, dziewczynki częściej patrzą w oczy i są skłonniejsze do dostosowywania się do społeczeństwa. Jednakże trzeba zaznaczyć, że diagnoza u płci żeńskiej w wielu przypadkach następuje później, co może wiązać się z problemami z tożsamością i akceptacją społeczną.  

Dziewczęta w spektrum autyzmu mogą borykać się z wyzwaniem akceptacji samej siebie, zwłaszcza wtedy, kiedy nie pasują do stereotypowego wzorca kobiecości. Oczekiwania społeczeństwa są wysokie, co może prowadzić do dramatycznych doświadczeń młodych kobiet z tym zaburzeniem neurorozwojowym, jeżeli diagnoza nie nastąpi w odpowiednim czasie. 

Inne kryteria akceptacji 

Społeczeństwo w wielu przypadkach łatwiej akceptuje chłopców z autyzmem, widząc ich jako ekscentrycznych indywidualistów. Jednakże dziewczynki, które nie spełniają stereotypów kobiecości, mogą doświadczać trudności w akceptacji. Bardzo istotne jest podkreślenie różnic w przejawach autyzmu u obu płci.  

Dziewczęta w spektrum autyzmu mogą napotykać na różne wyzwania, ale też osiągać wiele sukcesów. Bardzo istotne jest to, żeby społeczeństwo dostrzegało i doceniało ich indywidualne umiejętności, zamiast oceniać je według stereotypów.  

mity na temat autyzmu

Akceptacja różnic 

Nowe spojrzenie na autyzm powinno uwzględniać różnice w przejawach u chłopców i dziewcząt. Popularyzacja wiedzy na temat tego zaburzenia rozwojowego pośród społeczeństwa może przyczynić się do większej akceptacji i zrozumienia dla osób z autyzmem, niezależnie od płci.  

Kolejnym krokiem w budowaniu bardziej zrozumiałej i akceptującej społeczności jest edukacja na temat autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między płciami. Świadomość tego może przyczynić się do lepszego zrozumienia i wsparcia dla osób z tym zaburzeniem neurorozwojowym.  

Często zdarza się, że społeczeństwo, a nawet specjaliści, pomijają niewerbalne dzieci w spektrum autyzmu. Maluchy, które rzadko używają mowy bądź są niewerbalne, mogą doświadczać tego, że ludzie rozmawiają o nich, a nie z nimi. To prowadzi do nieporozumień i negatywnego wpływu na ich samopoczucie.  

Zrozumienie autyzmu 

Rozpoznanie autyzmu stawia rodziców w sytuacji, w której muszą podjąć bardzo dużo decyzji. Wielość dostępnych terapii i podejść może być przytłaczająca, a wybór odpowiedniej drogi jest trudny. Bardzo przydatny jest tutaj trening umiejętności społecznych.  

Autyzm nie oznacza jednoznacznie braku samodzielności czy nieszczęścia. Brak pewności co do przyszłości jest trudny dla rodziców, którzy często muszą podejmować decyzje na podstawie swojej intuicji. Wsparcie specjalistów jest kluczowe, ale nie mniej istotne jest słuchanie intuicji opiekunów i dzieci. Rozwijanie umiejętności społecznych u maluchów z autyzmem będzie łatwiejsze dzięki webinarom dostępnym na naszej stronie internetowej.