Komunikacja jako umiejętność społeczna. O sposobach pracy z dzieckiem.

Zdolności komunikacyjne pojawiają się na ogół już po urodzeniu. Od początku życia dziecko oswaja się z głosem najbliższych opiekunów, a następnie przechodząc przez kolejne stadia rozwoju nabiera coraz to nowych umiejętności komunikacyjnych. Dzięki komunikacji dziecko jest w stanie zgłaszać swoje potrzeby, reagować na zachowania innych osób oraz nawiązywać i pogłębiać relacje. Patrząc na komunikację w kontekście społecznym jest ona narzędziem, umożliwiającym bycia członkiem danej grupy.

Komunikacja w metodologii Węglarz i Bentkowskiej

Komunikacja jest jednym z obszarów umiejętności społecznych wyróżnionych w metodologii Węglarz i Bentkowskiej. Autorki zwracają uwagę na znaczenie komunikacji w codziennym życiu oraz podkreślają trudności, które mogą wynikać z niedostatecznie rozwiniętej komunikacji interpersonalnej. Węglarz i Bentkowska w swoich pracach proponują pochylenie się nad rozwijaniem podstawowych umiejętności komunikacyjnych, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz problemach i barierach w komunikacji.

Dlaczego warto wspierać rozwój komunikacji u dzieci?

Jak już wcześniej wspomniano, komunikacja to jedno z narzędzi, które umożliwia nam bycie członkiem grupy społecznej. Osoba sprawnie komunikująca się potrafi sprawnie odbierać i wysyłać komunikaty werbalne oraz niewerbalne – nie mając trudności ze zrozumieniem ich. Prawidłowo rozwinięta zdolność komunikacji pozwala jednostce na unikanie zachowań, które mogłyby zakłócić kontakt z drugą osobą oraz umożliwia adekwatne reagowanie na komunikaty płynące od naszych rozmówców.Odpowiedź na pytanie dlaczego warto wspierać rozwój komunikacji u dzieci wydaje się być zatem oczywista. Dobrze rozwinięta zdolność komunikacji u dzieci umożliwi im nawiązywanie relacji społecznych. Uświadamianie dziecka odnośnie tego, co może stanowić barierę komunikacyjną, rozmowa na temat elementów ułatwiających i utrudniających komunikację to podstawowe narzędzia w rękach opiekuna, dzięki którym dziecko ma możliwość bezpiecznie funkcjonować w grupie społecznej.

5 sposobów na pracę z dzieckiem w obszarze komunikacji

Rozwój komunikacji następuje w sposób naturalny. Zdarzają się jednak sytuacje, w których dziecko ma trudność z przyswojeniem danej umiejętności społecznej. Wówczas zadaniem opiekuna jest pomoc w nabywaniu i kształtowaniu konkretnych zdolności. W jaki sposób wspierać rozwój dziecka w obszarze komunikacji?

Przykładowe inspiracje do pracy

  1. Głuchy telefon
  2. Kalambury
  3. Wspólne tworzenie historii
  4. Zabawa „Nie mów, tylko pokaż!”
  5. Przeprowadzanie wywiadu
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wspierania rozwoju umiejętności społecznych u dzieci? Dołącz do szkolenia Trener TUS!Źródła:
  1. Węglarz J., Bentkowska D. (2020). Trening Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży. Przewodnik dla Terapeutów.

Ta witryna używa plików cookie, aby móc wyświetlać Tobie najlepiej dopasowane treści. Dowiedz się więcej o polityce plików cookie