Normy Społeczne. Jak wspierać rozwój dziecka metodą Treningu Umiejętności Społecznych?

Czym są normy społeczne?

Najprościej mówiąc normy społeczne to przyjęty w danej grupie wzorzec postępowania jednostki. Normy społeczne wpływają na nasze zachowanie. Stosując się do norm społecznych wyrażamy swoją przynależność względem danej grupy. Zrozumienie i respektowanie obowiązujących w danej społeczności norm przybliża jednostkę do bycia jej częścią, pomaga kształtować przynależność grupową oraz wprowadza w świat relacji.

Normy społeczne według metodologii Węglarz i Bentkowskiej

Normy społeczne są jednym z wyróżnionych w metodologii Węglarz i Bentkowskiej obszarów, nad którym można pochylić się podczas zajęć TUS. Autorki zwracają uwagę na to, że nieprzestrzeganie norm społecznych można rozumieć dwojako – może być to świadomy wybór złamania danej normy lub problem z jego zrozumieniem. Uczestnicy zajęć TUS na ogół stanowią drugą grupę, dlatego w pracy nad obszarem norm społecznych bardzo ważna wydaje się być psychoedukacja umożliwiająca wyjaśnienia potrzeby stosowania konkretnych zasad.

5 sposobów na pracę z dzieckiem w obszarze norm społecznych podczas zajęć TUS

Proponując gry i ćwiczenia, które mogą stanowić podpowiedź do pracy w temacie norm społecznych podczas zajęć TUS w swojej metodologii Węglarz i Bentkowska wyróżniają cztery podobszary. Są to: normy grzecznościowe, czekanie na swoją kolej, różne zasady w różnych miejscach oraz zasady interakcji z rówieśnikami.

5 przykładowych sposobów na rozwijanie w obszarze norm społecznych

  1. Ćwiczenia dramowe
  2. Rozważania (np. na podstawie opowiedzianej historii) – co ktoś zrobił nie tak
  3. Historyjki obrazkowe, w których pojawia się problem
  4. Gry planszowe z zasadami
  5. Zabawa „Dobre czy złe zachowanie
Wymienione wyżej sposoby pracy są inspiracją. Pamiętaj, że zawsze wybrane metody należy dostosować do grupy – biorąc pod uwagę potrzeby i zasoby naszych podopiecznych. Więcej o tym, w jaki sposób wspierać rozwój umiejętności społecznych dowiesz się na szkoleniu Trener TUS!Źródła:
  1. Węglarz J., Bentkowska D. (2020). Trening Umiejętności Społecznych Dzieci i Młodzieży. Przewodnik dla Terapeutów.
  2. Jak pracować nad normami społecznymi? Dostęp: https://studiopsychologiczne.com/jak-pracowac-nad-normami-spolecznymi/
 

Ta witryna używa plików cookie, aby móc wyświetlać Tobie najlepiej dopasowane treści. Dowiedz się więcej o polityce plików cookie