Zasada 3R czyli co jest niezbędne w pracy z dzieckiem z ADHD?

Należy pamiętać, że praca z dzieckiem nadpobudliwym jest czasochłonna i obciążająca. Początkowe nawiązanie kontaktu może być trudne, dlatego bardzo ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki. Każde dziecko z ADHD jest inne – kluczowe w pracy jest indywidualne podejście. 

Regularność, rutyna, repetycja

W pracy z dzieckiem z ADHD mówi się o tzw. zasadzie 3R, na którą składają się regularność, rutyna i repetycja. Regularność polega na działaniu w określonym rytmie. W pracy z dzieckiem z ADHD ważne jest spokojne i konsekwentne egzekwowanie ustalonych wcześniej reguł. Unikając gwałtownych i nieoczekiwanych zmian zapewniamy bezpieczną przestrzeń. Pracując z dzieckiem z nadpobudliwością powinniśmy zwrócić uwagę na przestrzeń wolną od dystraktorów i nadmiaru bodźców. Rutyna to wykonywanie określonych czynności o tych samych porach dnia. Wprowadzamy do pracy powtarzalność, tzn. zadania są przeprowadzane zawsze w tej samej kolejności i w znanym dziecku schemacie. Repetycja ma za zadanie utrwalić dane zachowanie. Polega na stosowaniu nieustających powtórek i wielokrotnym powtarzaniu nawet najprostszych poleceń – z upewnieniem się, że dziecko zrozumiało o co prosimy. Repetycja wymaga od opiekunów dużej cierpliwości i wytrwałości. 

Sposoby pracy z dzieckiem z ADHD 

Sposobów pracy z dzieckiem z ADHD jest wiele. Niezależnie od tego, jaką metodę przyjmiemy należy pamiętać o indywidualnym podejściu do każdego z naszych podopiecznych.Mówiąc o formach pracy z dzieckiem z nadpobudliwością warto wyodrębnić trzy grupy: 
  1. Korekta 
  2. Terapia 
  3. Akomodacja 
Korekta to nic innego niż poprawianie zachowań dziecka. Polega na pokazywaniu jak należy się zachować i upominaniu w sytuacji wystąpienia reakcji nieadekwatnych w danym momencie. Korekta jest bieżącym reagowaniem na przejawiane zachowanie, które może okazać się pomocne w zapanowaniu nad grupą dzieci. Należy jednak pamiętać, że może nasilać trudne emocje, przyczyniać się do stygmatyzacji oraz w perspektywie długoterminowej nie pokazuje jak radzić sobie z własnymi ograniczeniami. Terapia jest szeroką kategorią, w obrębie której można umieścić wiele sposobów oddziaływań. Niezależnie od wybranej formy terapii jej zadaniem jest praca nad uwagą, nadruchliwością, impulsywnością oraz relacjami rówieśniczymi, samoceną, zachowaniem. Przykładem terapii stosowanej w pracy z dzieckiem z ADHD może być muzykoterapia czy TUS. Akomodacja polega na zmianach organizacyjnych środowiska, pobudzeniu uwagi i pomocy w zarządzaniu czasem. Zmiany organizacyjne dotyczą stworzenia specjalnych warunków do pracy, ułatwiających dziecku odnalezienie się w sytuacji. Głównym sposobem pobudzenia uwagi jest urozmaicenie zadań, tak aby wzbudzić zainteresowanie dziecka. Natomiast zarządzanie czasem to nic innego, jak ustalenie konkretnych ram wykonywania określonych zadań. Jeśli dopiero zaczynasz pracę z dziećmi z ADHD omówione wyżej zasady z pewnością ułatwią Ci wejście w nową rolę. Więcej wskazówek do pracy znajdziesz w kursach dostępnych na Platformie!

Ta witryna używa plików cookie, aby móc wyświetlać Tobie najlepiej dopasowane treści. Dowiedz się więcej o polityce plików cookie