Dorosły, który uczy przez zabawę. Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci.

Umiejętności społeczne pozwalają jednostce na odpowiednie zachowanie w określonych sytuacjach społecznych. Nabywane w toku rozwoju wyposażają człowieka w coraz to bardziej efektywne formy radzenia sobie. To, w jakim stopniu potrafimy nawiązać i podtrzymać relacje z innymi zależy właśnie od poziomu rozwoju umiejętności społecznych. 

Co to są umiejętności społeczne? 

Bardzo trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie umiejętności społecznych. Wielu autorów wyodrębnia opisane w poprzednim akapicie cechy, jednocześnie interpretując konstrukt na swój sposób. Nam najbliższa jest definicja zaproponowana przez Annę Matczak, według której są to „złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu umiejętności społecznych” (Matczak, 2007, s.7). 

Dlaczego warto rozwijać umiejętności społeczne u dzieci? 

Umiejętności społeczne są kluczowym zasobem jednostki, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w sferze interpersonalnej. Ich rozwój wpisany jest w naturę człowieka i przy prawidłowych warunkach życia oraz stymulacji i responsywności ze strony otoczenia przebiega samoistnie. Z uwagi na istotę kompetencji społecznych warto wspólnie z dzieckiem utrwalać nabyte umiejętności.   

Dlaczego warto rozwijać umiejętności społeczne u dzieci? 

Relacje interpersonalne to nieodzowny element życia każdego człowieka. Rozwijając u dziecka umiejętności społeczne ułatwiamy mu drogę do wartościowych kontaktów z innymi ludźmi i dajemy podstawę do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym.  

Gry i zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci. 

Do rozwoju umiejętności społecznych niezbędny jest drugi człowiek. Jednostka przebywając w grupie poprzez obserwację, a następnie naśladowanie uczy się reagowania w określonych sytuacjach społecznych. W przypadku różnego rodzaju trudności dziecka z asymilacją nowych repertuarów zachowań warto skorzystać z dostępnych metod, które zostały opracowane przez specjalistów, tak aby wspierać rozwój umiejętności społecznych. Przykładowe zajęcia, które koncentrują się na wspomaganiu rozwoju umiejętności społecznych to Trening Umiejętności Społecznych (TUS) czy socjoterapia.  Poza dostępnym wsparciem profesjonalistów my sami możemy rozwijać u dziecka umiejętności społeczne poprzez różnego rodzaju gry i zabawy skoncentrowane na interpersonalnej sferze życia.  

5 przykładowych gier i zabaw rozwijających umiejętności społeczne 

  1. Zabawa z zastosowaniem historyjek obrazkowych, w których dziecko wymyśla zakończenie. Rozwijając ciągi przyczynowo-skutkowe dziecko uczy się norm społecznych obowiązujących w danej grupie. Bardzo ważne, aby po ćwiczeniu omówić je z dziećmi, wyjaśniając krok po kroku zasadność danych rozwiązań. 
  2. Mapa myśli. To metoda, którą możemy zastosować tak naprawdę w pracy nad każdym obszarem. Grupa wspólnie zastanawia się nad danym zjawiskiem i analizuje możliwe sytuacje z najbliższego otoczenia, w których widoczny jest omawiany konstrukt. 
  3. Odgrywanie scenek. Świetna metoda do rozwoju obszaru komunikacji, emocji czy nauki norm społecznych. 
  4. Kalambury, podczas których dzieci w interesujący sposób pracują nad komunikacją. Przy odpowiednim dobraniu odgadywanych haseł może być to także metoda na naukę o emocjach, normach czy radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. 
  5. Zagadki! Narysuj dzieciom mapę skarbów czy przygotuj escape room. Nic tak nie motywuje do pracy w grupie, jak wspólny cel! 
 Więcej na temat rozwoju umiejętności społecznych znajdziecie w opublikowanym przez nasz zespół Ebooku. A wy jakie znacie sposoby pracy w obszarze umiejętności społecznych? Podzielcie się w komentarzach!   

Ta witryna używa plików cookie, aby móc wyświetlać Tobie najlepiej dopasowane treści. Dowiedz się więcej o polityce plików cookie